tháng 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 năm 2003 

 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa
ngày 01/01/2003

"..."

 

NL Mẹ Ðầy Ơn Phúc Thành Tâm . .  
ÐC Xin Thiên Chúa Xót Thương Mi Trầm (Tv 66) . .  
DL Dâng Chúa Giáng Sinh . . .  
HL Ngợi Ca Tình Chúa Ân Ðức . .  
KL Dâng Mẹ Hoài Ðức . .  

Lễ Hiển Linh
ngày 05/01/2003

"..."

 

NL Này Một Hài Nhi Thành Tâm . .  
ÐC Triều Ðại Người Phương Anh (Tv 71) . .  
DL Lễ Vật Dâng Chúa PÐHuyến, VÐÂn . .  
HL Hãy Vùng Ðứng Vinh Hạnh . .  
KL Hang Belem Hải Linh . .  

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
ngày 12/01/2003

"..."
 

NL Chúa Chịu Phép Rửa Mi Trầm    
ÐC Chúa Chúc Lành Mi Trầm (Tv 28)    
DL Ðây Lễ Vật Phương Anh    
HL Tình Ngài Như Biển Khơi Ðỗ Vy Hạ    
KL Dâng Mình Cho Ðức Mẹ Hải Linh    

CN II TN B
ngày 19/01/2003

"Hãy giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác."
 

NL Này Con Xin Đến Nguyễn Duy      
ÐC Con Xin Đến Mi Trầm (Tv 39)      
DL Này Con Xin Đến Nguyễn Duy     
HL Yêu Thương Cho Người Duy Thiên      
KL Đem Tin Mừng Martinô      

CN III TN B
ngày 26/01/2003

LỄ TẠ ƠN

"Hãy sám hối và từ bỏ."
 

NL Hãy Trở Về       
ÐC Đường Lối Chúa  Thánh Vịnh 24    
DL Dâng Tiến (2)  Thế Thông      
HL Tình Chúa Yêu Tôi  Hải Linh, Vũ Đ. Trác        
KL Tán Tụng Hồng Ân  Hải Linh, Vũ Đ. Trác  


HOME