tháng 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 năm 2005 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

qua trang bộ lễ

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa
ngày 01/01/2005

NL Mẹ Thiên Chúa     real audio
ĐC Ngàn Dân Hãy Hân Hoan Mi Trầm (Tv 66) real audio
DL Tâm Tình Hòa Bình 2 Mi Trầm   real audio
HL Kính Mừng Mẹ Martinô   real audio
KL Dâng Mẹ Hoài Ðức real audio

Lễ Hiển Linh
ngày 02/01/2005

NL Lễ Hiển Linh Phanxicô   real audio
ĐC Sự Công Chính P. Mi Trầm (Tv. 71)   real audio
DL Lễ Vật Dâng Chúa Phạm Đức Huyến,
Vũ Đình Ân
  real audio
HL Trời Đêm Bêlem Đỗ Vy Hạ   real audio
KL Chúng Ta Lên Đường Mi Trầm   real audio

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
ngày 09/01/2005

NL Chúa Chịu Phép Rửa P. Mi Trầm real audio
ĐC Thánh Vịnh 28 Martinô (Tv. 28)   real audio
DL Có Gì Để Dâng Từ Duyên   real audio
HL Có Đấng Đến Sau Tôi P. Mi Trầm   real audio
KL Mẹ Đẹp Tươi Kim Long real audio

CN II TN A
ngày 16/01/2005

"Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế."

Ca Đoàn Nghỉ

CN III TN A
ngày 23/01/2005

"Chúa Kitô là ánh sáng."

NL Con Hân Hoan Kim Long   real audio
ĐC Chúa Là Ánh Sáng Mi Trầm (Tv. 26)   real audio
DL Xin Dâng Cha 2 Phạm Quang   real audio
HL Ôi Nguồn Ánh Sáng Đỗ Vy Hạ   real audio
KL Lễ Xong Rồi     real audio

CN IV TN A
ngày 30/01/2005

"Phải khiêm tốn nhận mình nghèo đói trước Thiên Chúa giầu yêu thương."

NL Về Bên Chúa Nguyễn Duy   real audio
ĐC Lạy Chúa Xin Ngự Đến Tv. 145   real audio
DL Của Lễ Tình Yêu Hiếu Anh   real audio
HL Ai Tự Nâng Lên Cao Mi Trầm   real audio
KL Kinh Tạ Lễ     real audio


HOME