tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2008 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa
ngày 01/01/2008NL Hoan Ca Maria Kim Long     real audio
ÐC Ngàn Dân Hãy Hân Hoan Mi Trầm (Tv. 66) real audio
DL Tâm Tình Hòa Bình Mi Trầm   real audio
HL Kính Mừng Mẹ Martinô   real audio
KL Dâng Mẹ Hoài Đức real audio

Lễ Hiển Linh
ngày 06/01/2008


NL Lễ Hiển Linh Phanxicô   real audio
ÐC Sự Công Chính Mi Trầm (TV 71)   real audio
DL Lễ Vật Dâng Chúa Phạm Đức Huyến, Đình Ân   real audio
HL Chúng Tôi Đã Thấy Xuân Thảo   real audio
KL Loài Người Ơi Văn Hiếu   real audio

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
ngày 13/01/2008


NL Bên Bờ Sông Giođan Mi Trầm real audio
ÐC Thánh Vịnh 28 Martinô   real audio
DL Lễ Vật Huyền Siêu     real audio
HL Có Đấng Đến Sau Tôi Mi Trầm   real audio
KL Thắp Sáng Trong Con Dao Kim out of batteries
CN II TN A
ngày 20/01/2008

"Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế."

NL Ngợi Ca Nguyễn Duy   *
ÐC Con Xin Đến Mi Trầm (TV 39)     out
DL Tuổi Thơ Dâng Chúa Phanxicô of
HL Tình Ngài Yêu     batteries
KL Tiếng Hát Thiên Thu Dao Kim, Thiên Tân   *
CN III TN A
ngày 27/01/2008

"Chúa Kitô là ánh sáng."

Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục
Martinô Nguyễn Minh Hiếu

NL Một Bài Ca Mới Hải Đăng     real audio 
ÐC Chúa Là Ánh Sáng Mi Trầm (Tv. 26)   real audio 
DL Linh Mục Đời Đời Hải Đăng, Hoàng Phúc   real audio
HL Lạy Chúa! Này Con Đến Đây Hải Đăng   real audio
SN Tình Chúa Yêu Tôi Hải Linh real audio 
KL Tán Tụng Hồng Ân Hải Linh, Vũ Đ. Trác real audio 


HOME