tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

 

Lễ Hiển Linh
ngày 03/01/2010

 

NL We Three Kings Kings of Orient   real audio
ÐC Psalm 72 Psalm 72 mp3 real audio
DL Lễ Vật Dâng Chúa Phạm Đức Huyến, VĐ Ân   real audio
HL Christ, the Son of Light In Dulci Jubilo   real audio
KL Loài Người Ơi Văn Hiếu   real audio

Chúa Chịu Phép Rửa
ngày 10/01/2010NL Chúa Chịu Phép Rửa Mi Trầm real audio
ÐC Psalm 29 Psalm 29 mp3 real audio
DL Let Us Break Bread Together     real audio
HL Có Đấng Đến Sau Tôi Mi Trầm   real audio
KL Thần Khí Chúa Sai Tôi Kim Long   real audio

 
 Thứ Bảy ngày 16/01/2010
 Lễ cưới lúc 2g chiều, Thomas & Xuân-Hương
(con chị Thu-Hiệp)
          Trăm Năm Đưa Nhau,
bấm vào đây để nghe và tập
          Yêu Trong Tình Chúa,
bấm vào đây để nghe và tập
 

CN 2 TN C
ngày 17/01/2010

"Qua phép lạ tại Cana, ta hãy tin vào quyền năng của Chúa Giêsu."

NL Ngợi Ca Nguyễn Duy   real audio
ÐC Psalm 96 Psalm 96 mp3 real audio
DL A Gift from Your Children Nancy Bourassa   real audio
HL Mighty Lord John Foley, SJ   real audio
KL Ngài Bảo Gì, Con Hãy Làm Theo Thế Thông   real audio

CN 3 TN C
ngày 24/01/2010

"Chúa Giêsu đến đem Tin Mừng và thành lập dân mới."

NL Gather Your People Bob Hurd   real audio
ÐC Psalm 19 Psalm 19 mp3 real audio
DL Lời Thiêng Xuân Tưởng   real audio
HL Từ Rất Xa Khơi Đỗ Vy Hạ real audio
KL Chúa Sai Tôi Đi Ngọc Linh   real audio

CN 4 TN C
ngày 31/01/2010

"Vị ngôn sứ là nạn nhân giữa dân tộc mình."

NL Cung Đàn Lên Cha Hoàng Đức   real audio
ÐC Psalm 71 Psalm 71 mp3 real audio
DL All I Ask of You Weston Priory   real audio
HL Chứng Nhân Tình Yêu Nguyễn Duy   real audio
KL Bài Ca Truyền Giáo Từ Duyên   real audio


HOME