tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 năm 2006 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 10)

 

CN 26 TN B
ngày 01/10/2006

"Nhìn nhận điều tốt lành nơi người khác, không nên hẹp hòi ganh tị"
 

NL

Ca Đoàn Sinh Hoạt Trở Lại

ÐC
DL
HL
KL

CN 27 TN B
ngày 08/10/2006

"Hôn nhân bất khả ly."

NL

Sau Thiên Tai - Bão KATRINA (08/29/05)

ÐC
DL
HL
KL

CN 28 TN B
ngày 015/10/2006

"Sự khôn ngoan quí hơn giàu sang hay của cải."

NL Trăm Triệu Lời Ca Ng. V. Hòa & Tiến Dũng   real audio
ÐC Xin Cho Con Thánh Vịnh 89   real audio
DL Con Dâng Chúa Phanxicô   real audio
HL Chúa Sẽ Đền Bù Mi Trầm   real audio
KL Nữ Vương Mân Côi Hải Linh   real audio

CN 29 TN B
ngày 22/10/2006

"Chúa Giêsu hiến thân cứu chuộc loài người. Tinh thần hy sinh phục vụ đem lại lợi ích cho con người."

NL Ca Lên Đi 4 Kim Long   real audio
ÐC Lạy Chúa Xin Thương Xót Thánh Vịnh 32 real audio
DL Lễ Vật Phục Vụ Mi Trầm   real audio
HL Chúa Là Tình Yêu Trọng Nhân   real audio
KL Xin Vâng 2 Mi Trầm      real audio

CN 30 TN B
ngày 29/10/2006

"Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng và là Thượng Tế nhân từ."

NL Chung Lời Tạ Ơn Nguyễn Duy   lost
ÐC Ngày Trở Về Cao Huy Hoàng (Tv 125)   lost
DL Dâng Tiến 2 Thế Thông     lost
HL Cát Biển Sao Trời Phanxicô   lost
KL Tiếng Hát Thiên Thu Dao Kim, Thiên Tân   lost


HOME