tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2010 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 12)

 

CN 2 Mùa Vọng A
ngày 05/12/2010

 

NL Let the Valleys Be Raised Dan Schutte   real audio
ÐC Psalm 72 Psalm 72 mp3 real audio
DL Trong Rừng Sâu       real audio
HL Maranatha Gerald Chiusano   real audio
KL Linh Hồn Tôi 1 Kim Long   real audio

 Thứ Bảy ngày 11/12/2010 - Lễ cưới lúc 2g chiều - NguyênĐán & HồngÂn

CN 3 Mùa Vọng A
ngày 12/12/2010

 


NL Vui Lên Mi Trầm   real audio
ÐC Psalm 146 Psalm 146 mp3 real audio
DL Come, Lord Jesus Dan Schutte   real audio
HL We Are Waiting Bernadette Farrell   real audio
KL Vui Lên Sion Thành Tâm   real audio

 Thứ Bảy ngày 18/12/2010 - Lễ cưới lúc 2g chiều

CN 4 Mùa Vọng A
ngày 19/12/2010

 

NL . .   Anh Đệ
ÐC Psalm 24 Psalm 24 mp3 C.TườngVân
DL . .    
HL . .    
KL . .   Huyền, Huy, Thủy

Lễ Chúa Giêsu
Giáng Sinh

ngày 25/12/2010

Bổn Mạng

Ca Đoàn Gloria
 

NL . .   Anh Hiệp
ÐC Psalm 98 Psalm 98 mp3 Anh Sơn
DL . .    
HL . .    
SN . .    
KL . .   TBA

CN Lễ Thánh Gia
ngày 26/12/2010

 

 

NL . .   Anh Hiệp
ÐC Psalm 128 Psalm 128 mp3 Anh Tuyên
DL . .    
HL . .    
KL . .   TBA


HOME