VIETUNI [V1.618] - Nhập liệu v� xử l� văn bản tiếng Việt qua mạng
Kiểu TELEX   Kiểm tra ch�nh tả v� tự động sửa lại từ tiếng Anh bị lỗi      
Kiểu VNI
Kiểu VIQR
Kiểu Loạn
Tắt bộ g�
 M� đang d�ng: